Vattendistributionen är avbruten och vattenledningar kloreras på Lievägen i Vanda

Område/adress:  Vanda/Tavastberga/Lievägen 1-36. Kloreringen gäller 36 fastigheter.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer: ja, korsningen Lievägen av Lövskärevägen.

Orsak: rörbrott, under vilket det misstänks att avloppsvatten har uppnåt hushållsvattnet.

Uppskattad varaktighet:

  • börjar: 25.2.2018 kl. 08:00
  • slutar (uppskattningsvis): 26.2.2018 kl. 08:00

Efter vattenavbrott klorerar vi stamvattenledningen. Efter kloreringen gäller en rekommendation om att koka kranvattnet.

Under kloreringen får det klorerade vattnet inte användas för annat än för att spola toaletten. Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för att tvätta sig eftersom detta kan orsaka irritationsbesvär. Vattnet är dock inte hälsofarligt om det intas.

De boende uppmanas att låta kranarna i bostaden rinna tills vattnet från samtliga kranar har en tydlig klorlukt.

Efter kloreringen kommer ledningarna att spolas. De boende ska låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas från fastighetens ledningar. Efter spolningen tar HRM prov i en del fastigheter för att säkerställa vattenkvaliteten.

Uppmaningen gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner.

Vi beklagar störningen.


Mer information:

www.hsy.fi/vattenavbrott

HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare