Vattenförsörjningens kundtjänster flyttar till Ilmala i Helsingfors

​Helsingforsregionens miljötjänster HRM koncentrerar vattenförsörjningens kundservicepunkter från Böle i Helsingfors, Mickelsberget i Esbo och Släckruskvägen i Vanda till sitt nya huvudkontor på adressen Ilmalatorget 1. Vattenförsörjningens anslutningsärenden i Böle flyttar den 22.1., kundservicepunkterna i Esbo och Vanda därpå följande vecka.

Även HRM:s övriga personal i östra Böle flyttar in i det nya huvudkontoret under januari. Flytten förväntas inte störa HRM:s kund- eller andra tjänster, utan vår strävan är att sköta dem smidigt även under flytten. Angående vattenförsörjningens kundservice kan flytten orsaka en fördröjning på högst några dagar, till exempel i besvarandet av telefonmeddelanden.

Kontaktuppgifterna till HRM:s nya huvudkontor hittar du på våra webbsidor under adressen hsy.fi/takontakt.


Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Helsingfors; Grankulla; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter