Vattenledningar kloreras i några fastigheter I Markulla område

Område/adress:
Vanda
Marbäcksstigen 3 och 4
Markullavägen 9, 13, 17 och 19
Sandbanan 6, 8, 10 och 12

Kloreringen gäller 10 fastigheter.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer:
Markullavägen 13

Orsak:
rörbrott

Vattenledningar desinfieras för säkerhet genom klorering.

Uppskattad varaktighet:

  • börjar: 28.6.2018 kl. 20:00 
  • slutar (uppskattningsvis): 29.6.2018 kl. 20:00

Under vattenavbrott klorerar vi stamvattenledningen och tomtvattenledningarna. Efter kloreringen gäller en rekommendation om att koka kranvattnet.

Under kloreringen får det klorerade vattnet inte användas för annat än för att spola toaletten. Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för att tvätta sig eftersom detta kan orsaka irritationsbesvär. Vattnet är dock inte hälsofarligt om det intas.

De boende uppmanas att låta kranarna i bostaden rinna tills vattnet från samtliga kranar har en tydlig klorlukt.

Efter kloreringen kommer ledningarna att spolas. De boende ska låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas från fastighetens ledningar. Efter spolningen tar HRM prov i fastigheten för att säkerställa vattenkvaliteten.

Uppmaningen gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner:
29.6.2018 kl. 20

Vi beklagar störningen.

Kontaktuppgifter för invånare:
www.hsy.fi/vattenavbrott
HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000

Vandas Miljöcentralen, tfn 09 8392 3126 (mån-fre 9-15)

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare