Vattentrycket i kranvattnet ändras i Varistorna och i Askis i Vanda

Vi kommer att göra små ändring i vattentrycket i Varistorna och i Askis. Trycket sjunker med 1,0–1,5 bar. Ändringen sker i mars 2018. På vissa ställen kan flödesriktningarna ändra. Annars påverkar den inte vattendistributionen.

Vi försöker åstadkomma ett tillräckligt vattentryck i hela vattenledningsnätet, så att inget område ska ha onödigt högt tryck. För högt vattentryck leder till större läckagemängder och till onödig vattenförbrukning. Om vi lyckas minska de vattenmängder som pumpas ut sparar vi både vatten och energi.

På grund av landskapstopografin kan distributionsnätets vattentryck aldrig bli optimalt för alla kunder. Därför kommer tryckförhöjningar eller -sänkningar i vissa fastigheter att behövas även i framtiden.

I samband med denna ändring kan det på grund av förändrad flödesriktning och tryckväxlingar lösgöras fällningar från vattenrörens väggar. Om vattnet blir brunt eller grumligt ska du låta det rinna ur alla kranar tills det blir klart igen. Om vattnet inte blir klart på 10 minuter ber vi dig meddela detta till journumret för felanmälan vid HRM:s vattenförsörjning, tel. 09 1561 3000.

Bild av områden. Klicka på bilden för att få den större.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Ilmastoystävällinen arki
Stad: Vanda
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare