Vattnet kan användas som vanligt i 10 fastigheter i Markulla

​Område/ adress:
Vanda: Marbäcksstigen 3 och 4; Markullavägen 9, 13, 17 och 19; Sandbanan 6, 8, 10 och 12

Hälsoskyddsmyndigheten har beslutat att upphäva uppmaningen om att koka vattnet. Vattenproverna är rena, så vattnet kan igen användas normalt.

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln eller disponenten eller HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000.

Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar (t.ex. tvättmaskinsanslutningen) i två minuter innan vattnet används för första gången.
Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM.

Mer information: www.hsy.fi/vattenavbrott

Information på finska och engelska

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare