Vi bygger ut vattenförsörjningsnätet på Mechelingatan och på Porkalagatan 2018–2019

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM sanerar vattenförsörjningsnätet och förbättrar kapaciteten i stamvattenledningsnätet i Gräsviken. Vi arbetar på Eriksgatan, Repslagaregatan, Mechelingatan och Porkalagatan. Byggnadsarbetena har inletts i mars 2018 och dom färdigställs under augusti 2019. Som entreprenör fungerar Pohjola Rakennus Oy Infra.

Byggnadsarbetet inverkar både på trafiken och på vattendistributionen.

Vi kommer separat och etappvis att informera om projektets trafikarrangemang

Bakgrunden till detta byggnadsarbete ligger i tillväxten och områdesutvecklingen i Drumsö och Gräsviken. Vattenledningsnätet måste kunna svara på de nya behoven.

Inom tätbebyggda stadsmiljöer är vi tvungna att placera rören huvudsakligen under körfälten. Vatten- och avloppsledningarna byggs på cirka 2–3 meters djup. För att grävningarna ska kunna ske tryggt är vi tvungna att stänga av gator för trafik och att sänka körhastigheterna.

Byggnadsarbetet har delats upp i sju olika etapper (se kartan i slutet av texten). På de ställen som är mest kritiska för trafiken har vi schemalagt arbetet under semestersäsongen när trafiktätheten är lägre. Vi kommer att informera närmare om de olika projektetappernas tidtabeller och effekter på trafiken på webbplatsen Tillfälliga trafikarrangemang i Helsingfors stad (innehållet finns tyvärr bara på finska). 

Vill du ha textmeddelanden om avbrott i vattenförsörjningen?

På grund av utbyggnaden av vattenförsörjningsnätet kommer det att uppstå korta lokala avbrott i vattenförsörjningen. Saneringsarbetet minskar emellertid riskerna för avbrott på grund av rörskador i framtiden.

Vi informerar fastighetsvis om planerade avbrott i vattendistributionen. Därtill använder vi ett textmeddelandesystem för att informera om planerade vattendistributionsavbrott. Om du har en vanlig telefonanslutning som vi hittar numret till t.ex. i nummerupplysningen kommer du att få ett textmeddelande till din mobiltelefon, eller en automatisk uppringning på din fasta telefonanslutning. Om anslutningen är registrerad på annan adress (t.ex. tjänstetelefon), eller om du har förbjudit din teleoperatör att uppge din adress eller om du har ett hemligt nummer eller ett prepaid-nummer, når vårt meddelande tyvärr inte att dig.

Sätt till ditt nummer och uppdatera dina adressuppgifter i vårt textmeddelandesystem »

Projektet omfattar olika slags samarbeten

Vi utför saneringar i vatten- och avloppsledningarna på området för att förbättra rörens kondition. Vattenledningen inom detta område härrör huvudsakligen från 30-talet. Bilden visar en vattenledning på Eriksgatan, byggd 1929, som vi för närvarande håller på att förnya. Rörets inre sida är täckt av mineraliserad fällning som orsakar kvalitetsproblem (brunt vatten) speciellt när flödesriktningen ändras. Fällningen är även på andra sätt skadlig för nätverkets funktion. De nya rören är tillverkade i vad egenskaperna beträffar ett mer utvecklat gjutjärn med kulgrafit.

Utöver saneringsarbetet kommer vi att dela upp blandavloppsnätet på Mechelingatan och Eriksgatan, med separata avloppsnätverk för dagvatten och avloppsvatten för framtida behov.

I projektets planeringsskede har vi kartlagt intresset hos olika aktörer att samarbeta under projektet för att slippa riva upp gatorna strax igen för nya servicearbeten. I samband med vårt projekt kommer således också fjärrvärmenätet (Helen Oy), elnätet (Helen Sähköverkko Oy) och teletrafiknätet (DNA Oy) på vissa avsnitt att byggas ut.

Vi samarbetar även med Helsingfors stad. Entreprenadernas tidtabeller har gjorts upp så att arbetet på Mechelingatan kommer att avslutas samtidigt med stadens entreprenader i slutet av 2018.


Tilläggsinformation om objekten fås av:
övervakare  Johannes Väänänen, 050 433 5166, johannes.vaananen(at)hsy.fi  
enhetschef  Ilpo Korhonen, 050 340 5383, ilpo.korhonen(at)hsy.fi


Byggnadsarbetet på vattenförsörjningsnätet förverkligas etappvis. Kartan är märkt i olika färger för de olika projekthelheterna. Vid arbete i stadsmiljöer kan det uppstå överraskningar som orsakar ändringar i tidschemat. 

Preliminära tidtabeller för de olika etapperna, ändringar är möjliga:

Eriksgatan (röd märkning):
3–7/2018: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet, kabelrördragningar för teletrafik, dagvattenåtskiljning

Repslagaregatan (röd märkning):
4–7/2018: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet, kabelrördragningar för teletrafik, fjärrvärmesanering, teleoperatörens kabelrördragningar

Korsningsområdet mellan Mechelingatan och Porkalagatan (grön märkning):
5–8/2018: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet, kabelrördragningar för teletrafik, fjärrvärmesanering

Mechelingatan (brun märkning):
5–12/2018: sanering av vattenförsörjningen, kabelrördragningar för teletrafik, fjärrvärmesanering, dagvattenåtskiljning

Porkalagatan – Sundholmsstranden (rosa märkning):
6–9/2018: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet

Porkalagatan – avsnittet mellan Tallbergsgatan – Östersjöpasset (turkos märkning):
7/2018–4/2019: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet, kabelrördragningar för teletrafik

Porkalagatan avsnittet mellan Östersjöpasset – Mechelingatan (blå märkning):
11/2018–8/2019: sanering av vattenförsörjningen och förbättring av stamvattenledningens kapacitet, kabelrördragningar för teletrafik, kabelrördragningar för elnät, byggande av mur för begravningsplatsen

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare