Vi granskade våra kunduppgifter i samband med en systemuppdatering – vissa kunders betalningsklass uppdateras

​I samband med att vi gick igenom våra kunduppgifter för en systemuppdatering upptäckte vi att uppgifterna om fastigheternas våningsyta för vissa kunder inte stämmer överens med uppgifterna i det kommunala fastighetsregistret. Vattenförsörjningens fasta avgift baseras bl.a. på fastighetens våningsyta och på de betalningsklasser som härleds från den. Eftersom uppgiften om våningsytan varit felaktig är grundavgiften i dessa fall fastställd enligt fel avgiftsklass, och vattenräkningen har därmed gjorts upp på felaktiga grunder.

Vissa av våra kunder har alltså haft en grundavgift som baserat sig på en för hög avgiftsklass, och för vissa har den baserat sig på en för låg klass. Därför är följande vattenräkning för vissa kunder lägre, och för andra högre än tidigare. De kunder som i fortsättningen får en lägre vattenräkning kommer att få en kreditering för den tidigare överbetalda grundavgiftsandelen. Det förutsätter ingen separat reklamation, utan vi meddelar om det i fakturan.

Cirka 500 kunder kommer efter att vi granskat fastigheternas våningsyta i fortsättningen att få en större vattenräkning än idag. I dessa fall kommer vi att fakturera retroaktivt endast för den tid som gått sedan kunden senast meddelade oss sin vattenmätaravläsning. De senaste avläsningarna är från åren 2017 eller 2018, vilket innebär att den retroaktiva avgiften högst kommer att beräknas från 2017.

Vi jobbar för närvarande med granskningarna, vilket innebär att den korrigerade våningsytan och avgiftsklassen kommer att framgå ur följande vattenräkningar. I enlighet med våra avtalsvillkor åligger det kundens att meddela oss om ändring av fastighetens våningsyta. Därmed hoppas vi att ni i fortsättningen uppmärksammar detta t.ex. vid tilläggsbyggnad. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppstår av vårt misstag.

Tilläggsuppgifter fås från vår kundtjänst

  • per telefon 09 1561 2110 (vardagar klo 8.30–15.30)
  • per e-post asiakaspalvelu(at)hsy.fi 
Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare