Vattenledningar kloreras i Esbo Fågelberga

I samband med reparationen av vattenledningen har fastighetens avloppsrörledning brutits och avloppsvattnet har kommit i kontakt med en tryckfri vattenförsörjning. Avloppsvattnet har inte nått fastigheten, men vattenrören är desinficerade för säkerhet genom klorering.

adress:
Esbo Fågelberga

Norra Fågelbergavägen 43, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 61-63, 65-69, 71, 73

Nattskärrsvägen 1 – 11
Kornknarrsvägen 1 – 12, 14. 16 – 21, 23
Gäller 50 fastigheter


llfälliga vattenutdelnings-
stationer:

Kornknarrsvägen 23, Norra Fågelbergavägen 49, Norra Fågelbergavägen 61

Uppskattad varaktighet:
• börjar: 6.3.2018 på morgonen
• klorering tar 24 h
• slutar (uppskattningsvis): 7.3.klo 9

Vattenledningarna och tomtvatten-ledningarna klooras. Efter kloreringen gäller en rekommendation om att koka kranvattnet.


Under kloreringen får det klorerade vattnet inte användas för annat än för att spola toaletten. Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för att tvätta sig eftersom detta kan orsaka irritationsbesvär. Vattnet är dock inte hälsofarligt om det intas.

 De boende uppmanas att låta kranarna i bostaden rinna tills vattnet från samtliga kranar har en tydlig klorlukt.

Efter kloreringen kommer ledningarna att spolas. De boende ska låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas från fastighetens ledningar. Efter spolningen tar HRM prov i fastigheten för att säkerställa vattenkvaliteten.

Uppmaningen gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner:

7.3.

Vi beklagar störningen

Mer information:
www.hsy.fi/vattenavbrott
HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter