Vattnet kan användas som vanligt i Fågelberga, Esbo

​Område/ adress

Esbo, Fågelberga:
Norra Fågelbergavägen 43, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 61-63, 65-69, 71, 73
Nattskärrsvägen 1-11
Kornknarrsvägen 1-12, 14, 16-21, 23

Hälsoskyddsmyndigheten har beslutat att upphäva uppmaningen om att koka vattnet. Vattenproverna är rena, så vattnet kan igen användas normalt.

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln, disponenten eller HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000.

Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM.

Om en avvikelse i vattenkvaliteten har orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansökan. Ersättningsansökan skickas till adressen: HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM eller till adressen kirjaamo@hsy.fi. För bostadsaktiebolagens del rekommenderar vi att ansökan lämnas gemensamt via disponenten.

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare