Vi testar avfallsinsamling med flerfackskärl

​Från och med mars–maj 2019 inleder vi inom huvudstadsregionen ett försök för att ersätta de traditionella insamlingskärlen för blandavfall med flerfackskärl. Med flerfackskärlen samlar vi in fyra olika slag av avfall på en gång. Sorteringen blir lättare, utrymmesbehovet minskar och våra kunder får en helt ny återvinningstjänst ända fram till dörren.

Just nu söker vi frivilliga egnahems- och parhusinvånare till försöket. Vi kommer dessutom att testa flerfacksinsamling med några småradhus. Från och med vecka 19 kommer vi att skicka ut kundbrev inom försöksområdet i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Om du får ett kundbrev med posten betyder det att du har möjlighet att anmäla dig som frivillig till försöket.

Bland alla dom som anmält sig som frivilliga väljer vi ut 1000 fastigheter. Alla de av våra kunder som anmäler sitt intresse för försöket förbinder sig till att beställa den avgiftsbelagda tjänsten om det egna bostadsområdet blir valt som försöksområde. På det sättet säkrar vi att de som anmäler sig gör det av genuint intresse och säkert deltar när insamlingen verkligen sätter igång.

Läs mer: hsy.fi/flerfacket

Tema: Monilokerokeräys; Kundtjänst; Avfallssortering och återvinning
Stad: Esbo; Helsingfors; Vanda
Målgrupp: Invånare