Pisara-övningen ordnas i Vanda Dickursby den 26.10.2019

Pisara 2019 är Finlands Röda Kors’ nationella beredskapsövning som kommer att ordnas i hela landet under lördagen 26.10.2019. Övningens tema är vattenkris, eftersom rent vatten är oumbärligt för alla människor. Röda Korset fungerar i störningssituationer som stöd för myndigheter, och kompletterar deras arbete.

kartta.jpgRöda Kors-kretsen i Helsingfors och Nyland ordnar i samarbete med Vanda stad och Helsingforsregionens Miljötjänster HRM en övning i Dickursby. HRM har som mål att skaffa erfarenheter av att utnyttja FRK:s alarmgrupper för vattendistribution, informationsspridning (meddelanden som delas ut till bostäder), invånarrådgivning och stöd till specialgrupper i situationer när myndigheterna begränsar invånarnas vattenanvändning.

I Dickursby ombes Röda Korset ge stöd till myndigheterna när invånare i cirka ettusen hushåll ska informeras om situationen, och tillfällig vattendistribution ska arrangeras på området. Tiotals frivilliga tillsammans med personal från HRM, Vanda stad och Röda Korset kommer att delta i övningen.

HRM kommer att sms:a invånare inom två avgränsade områden i Dickursby med information om övningen, och om hur den fortskrider. Därtill kommer frivilliga från FRK att dela ut informationsblad och samla in information i anslutning till övningen av invånare på samma områden. Vattendistributionspunkterna anläggs framför Prisma och på Dickursby torg. Evenemanget kommer att ha en infopunkt i närheten av Heureka. Alla som har fått sms kan hämta hinkar på vattendistributionspunkten, så långt de räcker.

Mer information om vårt SMS-systemet

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare