Rörbrott i Forsby i Helsingfors 9.5.2019

Uppdaterad 12.5.2019 kl. 11:30: Störningen i vattendistributionen är över, vattnet kan användas normalt.


En grävmaskin har orsakad skada på vattenledning i Kommunalhemsvägen i Forsby.

Vi har byggt en tillfällig vattendistribution till tre höghus i Kommunalhemsvägen 6 och Hertig Johans väg 1. Det finns också en vattenutdelningsstation på gården.

Reparationsarbetena slutar uppskattningsvis på fredag 10.5 kl. 18. Vi beklagar störningen.

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Publicerad 9.5.2019 kl. 3:10
Uppdaterad kl. 4:15, 4:45, 6:45, 17:50