Rörbrott i Berghäll i Helsingfors 25.7.2019

​En grävmaskin har orsakat skada på vattenledning i Femte linjen i Berghäll.

På grund av rörbrottet avbryts vattentillförseln vid Femte linjen fastigheter 1-9 och 2-6. Vi har byggt en tillfällig vattendistribution i korsningen mellan Tavastvägen och Femte linjen.

Reparationsarbetena slutar uppskattningsvis på torsdag 25.7. natt. Vi beklagar störningen.

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare