Valborgshelgen påverkar en aning tömningen av avfallskärl – Sortti-stationerna håller öppet till kl. 17 på Valborgsaftonen

Valborgshelgen orsakar vissa ändringar i tidtabellerna för våra avfallstransporter inom huvudstadsregionen och i Kyrkslätt.  

Under Valborgsveckan tömmer vi en del av avfallskärlen en dag tidigare eller senare än den vanliga tömningen. Under första maj samlar vi inte in avfall. 

Sortti-stationerna håller öppet till kl. 17 på Valborgsaftonen 

Våra Sortti-stationer håller undantagsvis öppet bara till kl. 17 på Valborgsmässoaftonen den 30.4. Den första maj är stationerna stängda, men under vardagarna betjänar våra kunder normalt från kl. 7 till 21. I maj håller våra Sortti-stationer dessutom öppet under tre lördagar, den 11.5, den 18.5 och den 25.5 från kl. 9 till 16.   

Mer information 

HRM kundtjänst, hsy.fi/takontakt 

Tema: Avfallssortering och återvinning; Kundtjänst; Monilokerokeräys
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Disponenter; Invånare; Företag och samfund