Vår kundtjänst stängs torsdag 13.6 kl. 10

Vår kundtjänst stängs torsdag 13.6 kl. 10 på grund av en personaltillställning. Personalen i vår växel svarar i telefon under resten av dagen. Vi betjänar per telefon vad gäller felanmälningar samt slamavskiljare och beställningar av samlingsbrunnar.

Ni kan vara i kontakt med oss elektroniskt genom vår ärendehanteringstjänst: hsy.fi/online_tjänster. Ni bekantar väl er med våra ärendehanteringstjänster: hsy.fi/takontakt

Vår kundtjänst är öppen normalt igen fredagen 14.6. Ni når oss kl. 8.30–15.30 per telefon 09 1561 2110.

Vi beklagar olägenheter som möjligen orsakas av detta!

Tema: Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Asiantuntijat; Disponenter; Företag och samfund; Invånare; Opettajat