Vår kundtjänst är stängt på fredagen 6. september på grund av en personaltillställning

Vår kundtjänst är stängt på fredagen 6. september. Vi betjänar er i vår växel, tfn. 09 15611 (vardagar kl 8.30–15.30).

Ni kan vara i kontakt med oss elektroniskt genom vår ärendehanteringstjänst: hsy.fi/kundtjänst. Ni bekantar väl er med våra ärendehanteringstjänster: hsy.fi/takontakt

Vår kundtjänst är öppen normalt igen mondagen 9. september. Ni når oss kl. 8.30–15.30 per telefon 09 1561 2110.

Vi beklagar olägenheter som möjligen orsakas av detta!

Tema: Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Asiantuntijat; Disponenter; Företag och samfund; Invånare; Opettajat