Vattnet kan användas som vanligt i fastigheterna i Nordsjö i staden Helsingfors

Störningen i vattendistributionen gällde 14 fastigheter på Gjutängsvägen, Aspholmsvägen och Stenholmsvägen.
Rörbrott i Nordsjö på torsdag 21.2.2019 »

Orsaken var ett rörbrott. Som en försiktighetsåtgärd de påverkade fastigheterna fick en uppmaning om att koka dricksvattnet.

Uppmaningen att koka vattnet upphävs. Vattenproven är rena, vilket innebär att vattnet åter kan användas som vanligt.

Låt kranen rinna tills vattnet är klart

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln, disponenten eller HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000.

Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar (t.ex. tvättmaskinsanslutningen) i två minuter innan vattnet används för första gången.

Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM.

Mer information: www.hsy.fi/vattenavbrott