Vattnet kan vara grumligt i Berghäll i Helsingfors

​Runt Åstorget i Helsingfors hard et på morgonen den 23.3.2019 hänt ett rörbrott som påverkat vattendistributionen i delar av Berghäll. Rörbrottet kan förorsaka störningar i vattendistributionen.

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Vi uppdaterar situationen när vi fått nytt information.

Vi beklagar störningen.

Ersättningar med anledning av vattendistributionen, läs mer: www.hsy.fi/vattenavbrott


Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter