Vattenförsörjningen fungerar normalt i 11 fastigheter i Hagalund

Område/adress: Hagalund/ Rådarvägen, Kyrkstigen

Tillfällig vattenförsörjning är över. Vattnet kan användas på normalt sätt igen.

Sediment kan lossna från vattenledningarnas väggar på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo
Målgrupp: Disponenter; Invånare