Använd vatten förnuftigt

Invånare i huvudstadsregionen använder i genomsnitt 137 liter vatten i dygnet. På 1970-talet användes över 400 liter vatten per dygn per person. Att vattenförbrukningen minskat har påverkats såväl av att vattensnåla hushållsmaskiner och duschar utvecklats som av att människornas attityder förändrats. Man vill vara förnuftig med sin vattenförbrukning.

Av hushållens vattenförbrukning går över 40 procent till duschning. Därtill utgör toalettspolningar, måltider och klädtvätt en betydande del av den dagliga vattenförbrukningen.