Dosera tvättmedlet rätt

Dosera mängden tvättmedel enligt anvisningarna för mjukt vatten. Du behöver inte använda vattenavhärdare eller salt i tvätt/diskmaskinen.

I huvudstadsregionen är hushållsvattnet mjukt, det vill säga att vattnets kalkhalter är låga. Av den här orsaken krävs mindre tvättmedel än när vattnet är hårt. I huvudstadsregionen är vattnets hårdhet beroende på verket 3,0-4,5 °dH.

Vattnets hårdhetsgrader

Mycket mjukt = 02 °dH
Mjukt = 25 °dH
Medelhårt = 510 °dH
Hårt = 1021 °dH