Varifrån kommer ditt dricksvatten?

​​Vi producerar hushållsvatten för Helsingforsbor vid både Gammelstadens och Långfors vattenreningsverk. Verket vid Långfors producerar även vatten till Grankulla, Vanda och Esbo.  Därtill får en små del av Vandaborna sitt dricksvatten från Kungskällan grundvattentäkt.

​Vattnet kommer från Päijänne

När du öppnar kranen är vattnet som kommer ut från Päijänne. Råvattnet leds genom den cirka 120 kilometer långa Päijännetunneln till Helsingfors. Vattnet rengörs vid vattenreningsverken i Långfors och Gammelstaden före det leds vidare till invånarna.​

Långfors och Gammelstadens vattenreningsverk

Vi rengör råvattnet från Päijänne och gör det till hushållsvatten vid Långfors och Gammelstadens vattenreningsverk i Helsingfors. Rengöringsprocessen är densamma vid bägge vattenreningsverken.

Dämmans vattenreningsverk

Dämmans vattenreningsverk har slutit i November 2016.

Grundvattentäkten

Vi har i bruk en grundvattentäkt. Kungskällans täkt ligger i Tusby i området Huhtariihi. Dess distributionsområde omfattar i huvudsak stadsdelarna Korso, Fallbäcken och Vierumäki i Vanda.