Vart leds avloppsvattnet?

​​​​​​​​​​Huvudstadsregionens invånare och företag producerar ungefär hundra miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Avloppsvattnet leds genom avloppsnätet till våra reningsverk för behandling. I reningen av avloppsvatten behövs mekaniska, kemiska och biologiska metoder för att befria avloppsvattnet från skräp och det mesta av organiska ämnen, kväve och fosfor.

För att bevara Östersjöns låga stränder och deras värde för rekreationsändamål leds avloppsvattnet ut i det öppna havet utanför Helsingfors och Esbo.

Det finns två avloppsreningsverk i huvudstadsregionen, i Viksbacka i Helsingfors och Finno i Esbo. I reningsverken behandlar vi avloppsvatten från över en miljon invånare och från industrin.

Vi håller på att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Blombacken i Esbo som blir färdigt år 2020. Blombackens avloppsreningsverk kommer att ersätta Finno avloppsreningsverk.