Vattenkvalitet

​​​​​​​​​Vattnet i huvudstadsregionen är av hög kvalitet. Hushållsvattnet som vi producerar uppfyller med råge kvalitetskraven och -målen i social- och hälsovårdsministeriets förordning om hushållsvatten (1352/2015 och 683/2017) . Utöver HRM:s egenkontrollprov följer kommunernas hälsoskyddsmyndigheter vattenkvaliteten i nätverket enligt programmet för kontrollundersökningar.

Vi följer upp den mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och organoleptiska vattenkvaliteten hos det vatten som lämnar vattenreningsverken vid Långforsen och Gammelstaden varje vardag i vårt driftslaboratorium. Därtill uppföljer vi vattenkvaliteten i vattenledningsnätet.

Vattenkvalitetstabellen uppdateras ungefär fyra gånger i året (på finska).

Ifall du märker brister i kranvattnets kvalitet

Vattenledningsnätet i huvudstadsregionen har mycket god driftsäkerhet. Ibland blir vi dock tvungna att stänga av delar av nätet lokalt exempelvis på grund av förnyelse av rör, reparationer av läckor eller spolning av vattenledningsnätet. Vi strävar efter att alltid meddela driftavbrott i förväg.

Efter reparationsarbeten kan sediment eller rost lossna från vattenledningarna, vilket medför tillfälliga förändringar i vattenkvaliteten, som till exempel färgfel och grumlighet. I sådana fall rekommenderar vi att du låter vattnet rinna tills det är färglöst och klart.

Om du iakttar brister i vattenkvaliteten ska du låta rikligt med vatten rinna ur alla kranar i ungefär tio minuter och observera om vattenkvaliteten förändras.

Om tappningen inte ger bättre vattenkvalitet ska du kontakta fastighetsservicen eller disponenten som undersöker hurdant vatten som kommer till huset är.

Om det är fel på vattnet som kommer till fastigheten, se  aktuella störningar »

Dricksvatten och klor

På HRM:s vattenreningsverk tillsätts en liten mängd (0,35–0,50 mg/l) klor i form av bundet klor, det vill säga kloramin, i det vatten som pumpas ut i nätverket. Klor skyddar vattnets mikrobiologiska kvalitet i distributionsnätverket. Klor förbrukas (oxideras) så småningom i nätverket, och i prover som tagits i nätverket är halten 0,03–0,5mg/l.

Koncentrationen påverkas av vattnets temperatur och uppehållstiden i nätverket. Råvattnet är som kallast i nätverket på vintern och då hålls kloren bättre i distributionsnätverket än när vattnet är varmt. De flesta människor känner varken lukten eller smaken av små klorhalter, men en del märker redan små förändringar. Om lukten eller smaken stör, kan man låta vattnet stå i ett öppet kärl i kylskåpet eller på bordet före användning. Alternativt kan man koka upp vattnet, varvid kloren avdunstar snabbare.

Dosera tvättmedlet rätt

Dosera mängden tvättmedel enligt anvisningarna för mjukt vatten. Du behöver inte använda vattenavhärdare eller salt i tvätt/diskmaskinen. I huvudstadsregionen är hushållsvattnet mjukt, det vill säga att vattnets kalkhalter är låga. Av den här orsaken krävs mindre tvättmedel än när vattnet är hårt. I huvudstadsregionen är vattnets hårdhet beroende på verket 3,0-4,5 °dH. Läs mer om tvättmedel dosering och vattnets hårdhet