Vattenposter

Runtom i huvudstadsregionen finns sammanlagt 102 vattenposter som underhålls av HRM. Från dem kan invånarna hämta vatten att dricka när de vistas utomhus. 
Vattenposterna har märkts ut på den vidstående kartan. Med undantag av de rödmarkerade vattenposterna, som endast används i maj-september, är vattenposterna i bruk året runt. 
Utöver vattenposterna i allmänna områden finns det fastighetsägda vattenposter.   

 

Om vattenposternas historia 

I huvudstadsregionen togs vattnet långt in på sent 1800-tal ur brunnar. Så småningom tog brandkåren över de allmänna brunnarna och invånarna började få sitt dricksvatten från vattenposter. Från dem bars vattnet in i bostäderna fram tills dess att vattenledningar drogs till fastigheterna.  

 

Hitta vattenposterna på kartan

​​​​