Dricksvattnet och vattenkvalitet

​ 

 Vattnet i huvudstadsregionen är av hög kvalitet.

Vi följer upp den mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och organoleptiska vattenkvaliteten hos det vatten som lämnar vattenreningsverken vid Långforsen och Gammelstaden varje vardag i vårt drifts-laboratorium. Därtill uppföljer vi vattenkvaliteten i vattenledningsnätet.