Att tina upp tomtlednin​garna hör till proffs

Vinterkylan och tjälen påfrestar vattenledningsnätet och kan orsaka vattenläckor, men kylan är även ett problem för fastigheternas tomtledningar och vattenmätare.  Vattenmätare som frusit går sönder. Ifall en vattenmätare fryser kan det under rusningstider ta flera dagar att byta ut den.

​​Proffs tinar upp​ frysta vattenmätare

Det är alltid ett arbete för ett proffs att tina upp ett fryst rör. Det enda rätta sättet att tina upp rör är ång- eller vattentining. Vattenmätaren lösgörs och röret tinas upp med en ång- eller vattenslang via vattenmätaren. På det här sättet rinner det smälta vattnet ut vid mätaren. 

Upptiningen måste göras med eftertanke och planmässigt.  Ifall röret tinas upp vid fel ställe, till exempel i mitten av röret, kan vattnet söndra röret när vattnet uppvärms och utvidgar sig. Egenhändig upptining kan leda till tråkiga vattenskador. Du kan beställa upptining från privata företag som sköter upptining men du bör kontakta HRM om att stänga ventilen. Utbyte av en fryst vattenmätare ska alltid beställas från från HRM:s vattenförsörjnings nätavdelning, tfn 09 1561 3000.

​​Förebygg frysni​​n​​g med isolering

Fastigheterna betalar själv de kostnader som förorsakas av att vattenmätare och tomtledningar fryser, så det lönar sig att tänka på försiktighetsåtgärder som kan användas för att undvika onödiga kostnader och avbrott i vattenförsörjningen. Rören fryser ofta på grund av dålig eller obefintlig isolering. Det går att förhindra att tomtledningar fryser genom att omsorgsfullt isolera särskilt sådana rörledningar som är mindre än två meter under markytan. Man kan även använda snö som man skottat ovanpå tomtledningarnas anslutningspunkter som värmeisolering. 

Du kan även förhindra att tomtledningarna fryser genom att tappa vattenledningsvatten. Innan du tappar vattnet är det dock viktigt att se till att avloppen fungerar rätt, då även dessa kan frysa under vintern. Ett fruset avlopp stockar sig, vilket leder till att det tappade vattnet rinner överallt. Det här kan orsaka allvarliga fuktskador i fastigheten. 

​Det lönar sig även att skydda vattenmätarna från kölden. Invånarna bör se till att fastighetens vattenmätares utrymme är tillräckligt uppvärmt. Därtill lönar det sig att se till att kylan inte slipper in i det tekniska utrymmet eller vattenmätarens utrymme genom ventilationsöppningar och -dörrar. Även en mindre frysning kan söndra mätarens glas och förorsaka en omfattande vattenläcka.​​​