Vattenförsörjning i ett småhus

Ifall du har köpt en fastighet som redan är anslutet till nätverket kan du meddela om avtalsändringen med blanketten för ägarbyte. Faktureringsuppgifterna kan du ändra på med blanketten för förändringar av faktureringsuppgifter

Här följer en kort beskrivning av huvudskedena i anslutningsprocessen. Närmare anvisningar hittar du i broschyren Anvisningar för anslutning till vatten- och avloppsnät.​

Beställ tömning av slambehållare

HRM ansvarar för transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar från bostadsfastigheter utanför avloppsnätet i hela huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Läs mera och beställ tömning »