Alberga

Vi mäter luftkvaliteten i Alberga nära affärscentret Galleria. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten i Esbos livligt trafikerade områden.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid och partiklar av olika storlekar.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)