Backasgatan

Vi mäter luftkvaliteten i gatuschakten på Backasgatan 50. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten i en gatumiljö med livlig trafik där byggnaderna försvårar utspädningen av föroreningarna.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, partiklar av olika storlekar och ozon.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)