Berghäll

​​Vi mäter stadens allmänna luftkvalitet på idrottsplanen i Berghäll. Mätstationens resultat beskriver även mer generellt luftkvaliteten i bostadsområdena i Helsingfors centrum.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, partiklar av olika storlekar, svart kol, svaveldioxid och ozon.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)