Botby

Vi mäter luftkvaliteten på Hucklestigen i Botby. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten i småhusområden i huvudstadsregionen.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar och ozon samt cancerframkallande PAH-föreningar.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)