Dickursby

​I Dickursby mäter vi luftkvaliteten vid korsningen av Banvägen och Nejlikvägen. Mätningarna beskriver luftkvaliteten livligt trafikerade områden.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, partiklar av olika storlekar och svart kol.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)