Helsingfors centrum

​​​Vi mäter luftkvaliteten i Helsingfors centrum vid Mannerheimvägen 5. Mätstationens resultat beskriver den allmänna luftkvaliteten i centrums livligt trafikerade områden.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, partiklar av olika storlekar och svart kol.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)