Mätstationer i huvudstadsregionen

HRM kontrollerar luftkvaliteten genom 11 mätstationer runtom i huvudstadsregionen. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i områden som påverkas av trafik och småskalig vedeldning samt i bakgrundsområden som Luk och Berghäll.

ilmanlaatukartta_paakaupunkiseutu_2020-nettisivut.jpg

Bestående mätstationer:

a = Mannerheimvägen, Helsinki centrum
b = Backasgatan, livligt trafikerade gatukanjon
c = Berghäll, urban bakgrund
d = Botby, småhusområde
e = Alberga, livligt trafikerade centrum
f = Luk, regional bakgrund
g = Dickursby, livligt trafikerade centrum

Flyttbara mätstationer år 2020:

a = Otnäs, livligt trafikerade område
b = Västra hamnen, hamnområde
c = Ring III (Varistorna), huvudled
d = Britas, småhusområde

Mätresultaten kan följas på timnivå ».

Luftkvaliteten i Helsingforsregionen har mätts vid över hundra punkter. Se punkterna på kartan ».