Västra hamnen

Vi mäter inverkan av Västra hamnen på luftkvaliteten åren 2019-2020. Mätstationen ligger i hamnområde vid Tyynenmerenkatu i Jätkäsaari.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar.

​På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)