Ring III, Varistorna

År 2020 mäter vi luftkvaliteten i Varistorna vid Ring III. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten vid livligt trafikerade vägar i Vanda.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar  och gatudamm.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)