Luftföroreningarnas hälsorisker

Luftföroreningar är skadliga gas- eller partikelaktiga ämnen som kommer från mänsklig aktivitet eller naturen. I Finland är luften relativt ren och luftföroreningarna påverkar inte på ett betydande sätt de flesta finländares hälsa. Hur känsligt man får symptom varierar dock och en del får lättare symptom än andra.

Befolkningsgrupper som är känsliga för luftföroreningar är:

  • astmatiker i alla åldrar
  • ålderstigna personer med hjärt- eller andningssjukdomar
  • barn.

Typiska symptom som orsakas av luftföroreningar är snuva och hosta. Andnings- och hjärtsjuka kan få symptom som är typiska för deras sjukdom, som andnöd eller bröstsmärta. Kraftig kyla kan förvärra symptomen från luftföroreningar.

Läs mer om broschyrerna:

Guide_for_vedeldning.pdf

Mindre_gatudamm_renare_luft.pdf