Gör så här när luftkvaliteten försämras

​Luftföroreningar kan försämra luftkvaliteten så den blir dålig eller mycket dålig.  Det kan samlas föroreningar i andningsluften på grund av vädret, gatudamm, trafikavgaser eller rök. Luftföroreningar kan även komma med luftströmmar.  De kan orsaka hälsorisker.

Gör så här ifall du får symptom:

• Behandla och medicinera dina symptom.
• Flytta dig till renare luft, inomhus eller längre bort från trafiken.
• Undvik hård motion utomhus.
• Förorena inte luften med din egen verksamhet
• Följ luftkvaliteten och hurdan luftsituationen är på HRM:s webbplats ».

Hur har man förberett sig på att luftkvaliteten försämras?

Miljömyndigheterna informerar invånarna om åtgärder och rekommendationer, ifall luftkvaliteten försämras. Målsättningen är att förhindra hälsorisker och fortsatt försämring av luftkvaliteten. HRM informerar invånarna om luftens kvalitet, samt hur länge och i vilka områden luftkvaliteten förväntas försämras.

Städerna i huvudstadsregionen har en gemensam beredskapsplan i händelse av en
 försämring av luftkvaliteten. I planen finns åtgärder och ansvar för olika situationer som har att göra med luftkvaliteten.

I huvudstadsregionens trafikhanteringsplan däremot finns metoder för hur avgaserna kan minskas:´

  • effektivare information och påverkan av bilister
  • utökad anslutningsparkering
  • avgiftsfri kollektivtrafik.​