Luftkvalitetskarta

Hurdan luft andas du nu? 

Gå in på vår karta och undersök hurdan luften är just där du befinner dig. Samtidigt ser du hur luftkvaliteten kommer att förändras under de närmaste timmarna på den plats du väljer. Förutom luftkvalitetsindexet visas halterna av inandningsbara partiklar (PM10), finpartiklar (PM2,5), kvävedioxid (NO2) and ozon (O3). Bruksanvisningar och tilläggsinformation hittar du nedanför kartan.

Luftkvalitetskartan bygger på en modellering som kombinerar bland annat uppgifter från mätning av luftkvalitet, väderlek, utsläpp, markanvändning och finpartiklar fjärrtransporterade utanför landets gränser. De exaktaste uppgifterna i modelleringen gäller avgaser, medan uppgifterna om gatudamm och utsläpp från eldning med ved är osäkrare. Därför är det möjligt att kartan i vissa fall antyder att luftkvaliteten är betydligt bättre eller sämre än den i verkligheten är.

Om du vill kan du spara en kortlänk till luftkvalitetskartan:  ilmanlaatukartta.hsy.fi
Via kortlänken kommer du till endast luftkvalitetskartan, alltså utan text eller instruktioner. 
Om kartan inte laddas ordentligt, bör du tömma webbläsarens cache och försöka igen.

Förutom den modellerade luftkvalitetskartan har HRM fortfarande sin realtidsbaserade karta som bygger på mätningar på sidan: hsy.fi/luftkvalitet

Hur använder och tolkar jag luftkvalitetskartan?

Luftkvalitetskartan visar luftkvaliteten med hjälp av ett luftkvalitetsindex

 • I höger kant på luftkvalitetskartan hittar du färgbalk som beskriver luftkvaliteten:

VäripalkkiNettisivuilleSv.jpg

 • När du öppnar luftkvalitetskartan visar den alltid först nuläget. Genom att flytta på den vita ringen i kartans övre kant kan du se hurdan luftkvaliteten har varit, eller hurdan den kommer att bli under de närmaste timmarna. Från nuläget kan du gå 12 timmar framåt eller tillbaka i tiden, en timme i sänder, och se hurdan luftkvaliteten har varit eller uppskattas bli.
 • Du kan låta luftkvalitetskartan lokalisera dig. Uppe i det högra hörnet på kartan hittar du en lokaliseringsknapp. Klicka på den så hittar kartan var du befinner dig.
 • Du kommer åt att granska luftkvaliteten på större eller mindre områden genom att klicka på + eller – tecknen i kartans övre vänstra hörn. Genom att zooma in får du se även byggnaderna på området. Byggnaderna syns inte på luftkvalitetskartan för hela regionen.
 • Du hittar de olika luftföroreningstyperna genom att klicka på valikko.JPGsymbolen  uppe till höger. Då får du se en lista över olika luftföreningarna. Längst ner hittar du dessutom en länk till anvisningarna, där du hittar mer detaljerad information on luftkvalitetskartan.
 • När du har valt någon av luftföroreningarna ser du kartan med en färgskalan vid kartans högra kant. I färgskalan visas det numeriska värdet för föroreningshalten på den nivå där skalan byter färg.
 • Om du för kursorn ovanpå värdena i färgskalan får du se haltens enhet µg/m3 och en förkortning för den valda luftföreningstypen på kartan (PM10, PM2,5, NO2, O3).
 • Genom att gå igenom kartorna för de olika luftföroreningarna kommer du att kunna se vilken förorening som mest inverkar på luftkvaliteteten vid valt tillfälle.

 Du ser luftföroreningskurvan för de senaste timmarna på ett valt objekt i ett skilt pop-up-fönster

Genom att klicka på vilken plats som helst på luftkvalitetskartan får du fram ett popupfönster som visar luftkvaliteten på den valda platsen. Detta fungerar emellertid bara när du har zoomat in så att du ser byggnaderna.

 • Popupfönstret visar luftkvaliteten på den plats du har valt i form av en kurva som sträcker sig 12 timmar bakåt och framåt från nuläget.
 • Nuläget illustreras med en svart lodrät balk.
 • Popupfönstret stängs genom att klicka på krysset uppe till höger.
 • Popupfönstret fungerar endast när du först har zoomat in så att du ser byggnaderna. Popupfönstren fungerar inte när du betraktar hela regionen.
 • Luftkvaliteten inne i byggnaderna visas inte. 
 • Kartan innehåller också pop-up-fönster för de olika luftföroreningarna (PM10, PM2,5, NO2, O3).
 • Även på pop-up-fönstrets färgskala ser du halter för den luftförorening du har valt på den nivå där skalan byter färg. 

Vi ser gärna fram emot din respons.