Mätstationer i Nyland

Vi följer luftkvaliteten i Nyland vid Lojo mätstation. Därtill cirkulerar en annan mätstation varje år mellan Kyrkslätt, Borgå, Kervo, Träskända och Hyvinge. I de här städerna mäter vi halterna av kvävemonoxid och kvävedioxid samt partiklar. Därtill kartlägger vi kvävedioxidhalterna i områdets nio kommuner.

Därtill undersöks i Nyland med fem års mellanrum skicket på lavar som är känsliga för luftföroreningar. Läs mer om uppföljningsprogrammet.

Vi samlar årligen information om utsläpp från trafiken, industrin och energiproduktionen i området.

Vi följer luftkvaliteten i Nyland i samarbete med kommunerna i området och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM). Nylands NTM-central publicerar uppskattningar om luftkvaliteten i Nyland och hur den utvecklats.

Läs mer om rapporterna:

Luftkvaliteten i Nyland år 2004-2018
Luftkvaliteten i Nyland år 2017
Luftkvaliteten i Nyland år 2016
Luftkvaliteten i Nyland år 2015
Luftkvaliteten i Nyland år 2014
Luftkvaliteten i Nyland år 2004-2013
Uppföljning av bioindikatorer för luftkvalitet år 2014