Borgå

HRM mäter luftkvaliteten i Borgå år 2020.  Mätstationen ligger i Krämaretorget vid Mannerheimgatan.

Vid mätstationen mäts bland annat halterna av kvävedioxid och inandningsbara partiklar. Mätresultaten beskriver luftkvaliteten i ett livligt trafikerat område. Luftkvaliteten är bättre längre bort från trafiken.

Resultaten syns här i luftkvalitetsindexet som relaterar föroreningarna med deras hälsoeffekter. Indexets skala går från god till mycket dålig. När luftkvaliteten är dålig (röd färg) är det möjligt att personer som är känsliga för luftföroreningar kan få symptom.

På bilden syns luftkvalitetsindexet för de senaste 12 timmarna.