Mottagningsstationer för farligt hushållsavfall

Nästan allt farligt avfall i hemmet kan utan kostnad föras till containrarna för farligt avfall.

Undantag är

  • läkemedel > utan kostnad till apoteket
  • el- och elektronikskrot > utan kostnad till en Sortti-station » 
  • tryckimpregnerat trä > till en Sortti-station, pris enligt prislista.
  • avfall innehållande asbest > till Käringmossens Sortti-station, pris enligt prislista.

Containrarna för farligt avfall finns i allmänhet på servicestationernas eller butikernas gårdsplaner och är öppna under deras öppethållningstider.

Ändringar i öppethållningstiderna för våra insamlingspunkter för farligt avfall kan förekomma på grund av de förändringar som orsakas av coronaepidemin och de begränsningar den orsakar. Kolla nyckelhämtningsställets öppethållningstid på tjänsteleverantörens webbplats eller på insamlingspunkten. Vi beklagar undantagssituationen. 

Hitta den närmaste insamlingscontainern från kierrätys.info »​.

Insamlingscontainer för farligt avfall