Återvinningsplatser

​​​​​​​

HRM:s återvinningsplatser övergick den 1.1.2019 till RINKI Ab. Återvinningsplatserna bytte samtidigt namn till Rinki-ekopunkter.
 
Rinki Ab svarar nu för kundbetjäningen och underhållet av återvinningsplatserna, tömningen av återvinningsplatsernas insamlingskärl för glas, metall, kartong och plastförpackningar. Tilläggsinformation hittar du på Rinki Ab:s webbplats, www.rinkiin.fi .
 
Inom huvudstadsregionen finns det förutom de stora återvinningsplatserna även enstaka insamlingsplatser för papper och användbara kläder.
 
HRM har på vissa servicestationer insamlingsplatser för hushållens farliga avfall. Hushållens farliga avfall kan även hämtas till Sortti-stationerna
  

 Hitta den närmaste återvinningsplatsen från kierrätys.info »​.

Till Rinki-ekopunkterna kan du föra
  • papper
  • kartongförpackningar, kläm ihop förpackningarna innan du lägger dem i insamlingskärlet
  • glasförpackningar det vill säga glasflaskor och -burkar. Du kan lämna in färgade och ofärgade glasförpackningar i samma insamlingskärl.
  • små metallföremål. Beakta dock att insamlingskärlens öppning är 20 cm.
  • plastförpackningar på vissa återvinningsplatser. Obs! Lämna in plastförpackningar och andra plastvaror som är större än insamlingskärlens öppning i fastighetens behållare för blandavfall. 
  • användningsbara kläder till en del av återvinningsplatserna.

Lämna inte in på Rinki-ekopunkterna

  • övrigt avfall från hemmet, till exempel möbler, elapparater och renoveringsavfall, till Sortti-stationerna
  • batterier och små ackumulatorer till butiker som säljer dem, till exempel dagligvarubutiker, eller till Sortti-stationerna