Minska på avfallen

​​​​​​​​​​​​​Vi som bor i huvudstadsregionen skapar i genomsnitt över 300 kilo avfall per person per år. Av det sorteras nästan hälften för att återvinnas och användas som råvaror i nya produkter. Det är en bra början, men löser inte det grundläggande problemet. ​

Jordens invånare konsumerar numera sex gånger mer än år 1960. Över en tredjedel av konsumtionens miljöpåverkan kommer från mat. Välfärden idag innebär ofta att 
miljön mår dåligt. 
 
Upp till 90 procent av naturresurserna som vi använder förbrukas redan i produktens tillverkningsskede. Bara den resterande tio procenten syns i vår vardag – och blir avfall. Att producera produkter kräver energi och naturresurser och skapar i alla stadier mer avfall. 
 
Smart med mindre avfall!  Den europeiska unionens sjunde miljöprogram har som målsättning år 2020 ett miljövänligt kretsloppssamhälle. Idealsituationen är att vi inte slösar bort något alls och använder naturresurserna på ett hållbart sätt. 
 
Se Kohtuullisen kuluttajan vinkkilista​ (Tips för den måttliga konsumenten, endast på finska) för att se hur du i din egen vardag kan minska på mängden avfall som uppstår och hur du kan minska på miljöbelastningen.

Följ oss via sociala medier:
All information är på finska men du är välkommen att skriva kommentarer och frågor på svenska.