Försök för insamling av farligt avfall


Vi jobbar på att utveckla en ny tjänst som är riktad till egnahemshus. Den innebär att vi hämtar farligt avfall direkt från tomten två gånger om året.  Till en början testar vi tjänsten med 180 inbjudna hushåll. Tjänsten som testas är kostnadsfri för deltagarna, och vår kundtjänst står vid behov gärna till tjänst med hjälp.  Testgruppen är full.

Hur fungerar tjänsten?

Vi har fört ut ett rött insamlingskärl tillsammans med sorteringsanvisningar till alla de fastigheter som rymdes med i försöket. Insamlingskärlet är försett med lock och det är i storlek 60x40x36,5 cm. Invånaren sorterar sitt farliga avfall i lådan. 

Vi tömmer insamlingskärlet tre gånger under försöket: uppskattningsvis i december 2019, juni 2020 och december 2020.
  • Vi skickar i god tid på förhand ett meddelande om tömningstidpunkten per e-post. 
  • På tömningsdagens morgon ska invånaren ställa ut lådan bredvid avfallskärlet för blandavfall.  
  • Lådan ska tillslutas med det sigill som medföljer. 
  • Efter tömningen ställer avfallsbilens förare tillbaka lådan på samma plats, bredvid invånarens avfallskärl.
Under insamlingsförsöket kommer vi att be om feedback på tjänsten.

Tack för alla deltagarna att ni hjälper os att utveckla våra tjänster! 

Genvägar 

Ta kontakt till kundtjänsten

  • Telefon: 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30)
  • e-post: asiakaspalvelu(at)hsy.fi 
  • Responsblanketten »