Kompostering

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kompostering är en naturlig del av avfallshanteringen för småhus i huvudstadsregionen. Du kan kompostera trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och toalettavfall. 

​​Bra ​att veta om kompostering

 • För att kompostera bioavfall från köket behöver du ett komposteringskärl som är skyddat från skadedjur.

 • Trädgårdsavfall kan du kompostera i en ren, omskött, öppen kompost, till exempel i en låda. 

 • För att kompostera toalettavfall behöver du en komposterande toalett avsedd för ändamålet. 

 • Komposten ska placeras och skötas på ett sätt som inte orsakar skada för hälsan eller miljön. 

 • Tänk på grannarna när du väljer platsen för din kompost. Försök placera komposten minst fem meter från grannens tomtgräns. ​​

 • HRM ska informeras om kompostering om:

  • Lägenhetsantalet på fastigheten är fem eller större

  • Komposteringen omfattar toalettavfall

  • Fastigheten anhåller om förlängt tömningsintervall för blandavfall (till åtta veckor)

​Gör komposteringsanmälan

Gör komposteringsanmälan här »