Avfallshantering i småhus

Föreskrifterna om avfallshanteringen definierar vilka de avfallsslag är som fastigheter i olika storlek ska samla in. Alla bostadsfastigheter samlar in blandavfall. Insamlingsskyldigheterna i de nya föreskrifterna om avfallshanteringen träder i kraft 1.1.2021. Därefter ska fastigheter som består av minst fem bostäder ordna separatinsamling för bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar, samt för små metallföremål. Stifta bekantskap med skyldigheterna i föreskrifterna om avfallshanteringen »

Ända till slutet av 2020 gäller insamlingsskyldigheter enligt vilka fastigheter med minst 10 bostadslägenheter är skyldiga att samla in bioavfall och kartongförpackningar separat. I fastigheter med minst 20 bostäder ska även glasförpackningar och små metallföremål samlas in separat.

Om fastigheten består av mindre än tio bostadslägenheter är det möjligt att höra sig för med vår kundtjänst om möjligheten att få insamling för dessa avfallsslag till den egna fastigheten. Kompostering av bioavfall är även möjligt. 

Om din småfastighet saknar separatinsamling för återvinningsbart avfall kan du föra papper, kartong-, glas och plastförpackningar samt små metallföremål till en återvinningsplats. Sorterat avfall kan till exempel bli råmaterial vid tillverkning av nya produkter eller mylla, och alternativt kan det användas som förnybar energikälla. Blandavfallet hamnar på avfallskraftverket där det omvandlas till fjärrvärme och el. 

Beställ tömning av slamavskiljare och slutna slambrunnar

Ansvaret för transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar från bostadsfastigheter utanför avloppsnätet har överförts till HRM:s avfallshantering.

Läs mera om tömning av sedimenteringsbrunnar »

Kom​ ihåg

  • För farligt avfall till en Sortti-station, till en container för farligt avfall eller till HRM:s avfallshanterings insamlingsbilar som trafikerar runt bostadsområdena på våren.
  • För stora föremål till en Sortti-station eller beställ den avgiftsbelagda tjänsten Sortti-avhämtning.
  • Hyr en släpvagn från Sortti-stationen för att transportera avfallet.

Via HRM:s e-tjänster kan du

Ytterligare information från vår kundtjänst, tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30), asiakaspalvelu(at)hsy.fi.

Respons på avfallstjänsten: jate.kuljetuspalaute(at)hsy.fi​