Gemensamma avfallskärl

Fastigheter som ligger nära varandra kan ingå ett avtal med HRM om samanvändningen av avfallskärl. Avtalet gäller alla sorters avfall som vi samlar in från fastigheter

  • blandavfall
  • plastförpackningar
  • bioavfall
  • glas
  • metall
  • kartong.

Stifta bekantskap med våra avfallskärl (på finska) och med våra tips om funktionella avfallsutrymmen och vilken storlek du behöver på din insamlingsutrustning (på finska).

Parterna i avtalet om samanvändning av avfallskärl är alla fastigheter som använder det gemensamma insamlingskärlet och platsen där den placerats. Ett samanvändningsavtal ska ange huvudparten, som delar upp räkningen mellan de övriga användarna.

 Blankett för gemensam användning av avfallskärl 2020

Skicka det undertecknade, skriftliga avtalet samt eventuella ändringar till det till adressen:

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
PB 100, 00066 HRM

Blanketten kan fyllas i elektroniskt förutom vad gäller undertecknandet. 

Om du vill fråga något: jate.kuljetuspalaute(at)hsy.fi eller tfn 09 1561 2110.