Sedimenteringsbrunnar och avloppsvattenbehållare

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ansvaret för transporten av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar från bostadsfastigheter utanför avloppsnätet har överförts till HRM:s avfallshantering. Från  1.4.2017 ansvarar vi för transporterna i hela huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Se avfallshanterings serviceavgifter »

Beställ normal tömning

  • per e-post liete(at)hsy.fi (endast icke-brådskande beställning)​​
  • per telefon hos HRM:s kundtjänst på 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30) (brådskande beställning görs alltid per telefon)

Vi rekommenderar att den första tömningsbeställningen görs per telefon. Det garanterar att vi får alla de uppgifter som behövs för tömningen rätt, och underlättar även elektronisk kommunikation med oss i framtiden. ​

Beställ jour- och expresstömning

Beställningar via journumret 050 307 6041​. På numret ges betjäning utanför tjänstetid.